Meukow Cognac

Firma Gulik bola založená v roku 1991.

Pôsobí v obchode,poskytuje reštauračné a ubytovacie služby,prenajíma obchodné,kancelárske,skladové priestory,vlastní poľnohospodársku farmu,má aktivity v lesníctve a poľovníctve.